Zajmutí Kloboučníka

Jedno video ještě ze začátku hry, kdy si pro Kloboučníka přijde Stayn s armádou Srdcové královny.